+36 30 300 1457

Események

Jan 05

Szaktanácsadási nap január

2016-01-05Tész telephely

Minden hónap első keddjén a TÉSZ telephelyén szaktanácsadási napot tartunk, ahol növényvédelmi, növénytermesztési, pénzügyi és jogi tanácsadóink térítésmentesen állnak regisztrált tagjaink rendelkezésére. A tanácsadás ideje 7:00-18:00-ig tart.

Kérjük tagjainkat, hogy szaktanácsadóinkkal előzetesen egyeztessenek időpontot a megadott tanácsadási napokon belül.

Minden kedves partnerünket várjuk!

Dec 29

Minőségbiztosítási továbbképzés

2015-12-29Tész telephely

Tisztelt Tagok!

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezzük előadássorozatunkat minőségbiztosítás témában, ahol létfontosságú információk birtokába juthatnak az áruházi specifikációk és vevői minőségi elvárások tekintetében. Figyelembevéve az elmúlt néhány hónap "gyalázatos" teljesítményét, azoknak is ajánlom a kurzust, akik tavaly már részt vettek a november és december hónapban zajló hat előadáson.

A negyedik előadás összefoglalója:

- Mit akar a vásárló
- Piaci trendek
- beszámoló

Téves elképzelés azt feltételezni, hogy az átlag magyar vásárló az ár alapján dönt zöldségvásárlás kérdésében. Az előadás célja, hogy bemutassa a termelők számára azokat a vásárlói preferenciákat melyek befolyásolják a vásárlás folyamatát. Ennek ismeretében a termelő könnyebben dönthet arról, hogy milyen szempontokat erősít és vesz figyelembe a termelés közben.
Az elmúlt években a vásárlói magatartás változását lekövették az áruházak. Míg a kétezres évek elején a nagyáruházas modell volt a siker kulcsa, addig ma (nemzetközi szinten is) az ágazatban a „hard”diszkontok előretörése a jellemző. A piaci trendek ismerete elengedhetetlen egy modern termelő számára.

Beszámoló:
10 kérdés melyből kiderül hogy mit sikerült elsajátítani az elmúlt 4 előadás anyagából.

Dec 28

Minőségbiztosítási továbbképzés

2015-12-28Tész telephely

Tisztelt Tagok!

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezzük előadássorozatunkat minőségbiztosítás témában, ahol létfontosságú információk birtokába juthatnak az áruházi specifikációk és vevői minőségi elvárások tekintetében. Figyelembevéve az elmúlt néhány hónap "gyalázatos" teljesítményét, azoknak is ajánlom a kurzust, akik tavaly már részt vettek a november és december hónapban zajló hat előadáson.

A harmadik előadás összefoglalója:

- Tesco Minőségbiztosítási Rendszer elméletben
- Gyakorlatban
- Specifikációk

Tesco minőségbiztosítási rendszer elméletben:
A Tesco Zöldség-Gyümölcs Csomagolóüzemi Szabvány (TPPS) beszállítókra vonatkozó követelményeket tartalmaz. Egyes esetekben a TPPS Gyakorlati Kódexre hivatkozik, amely szintén alkalmazandó és az adott területre vonatkozó további előírásokat részletezi. A szabványnak való megfelelés semmilyen körülmények között nem helyettesíti a gyártó országban illetve a forgalmazó országban hatályos vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés szükségességét. A szabványnak való megfelelés a beszállító biztonságos és jogszabályilag kifogástalan élelmiszer előállítására vonatkozó kötelessége mellett értelmezendő. A TPPS Szabvány valamennyi elsődleges és másodlagos zöldség-gyümölcs beszállító számára alkalmazandó. A szabványban megfogalmazott Tesco követelmények alapja az élelmiszer-előállításra vonatkozó Jó Gyártási Gyakorlat (GMP).
A Tesco elkötelezett annak biztosítására, hogy valamennyi Tesco sajátmárkás termék biztonságos, megfelel a jogszabályi követelményeknek és megfelelő minőségű. A beszállítóknak be kell tartaniuk a Tesco etikai előírásait. (Tesco Etikus Kereskedelem Gyakorlati Kódex)

Gyakorlatban:
A szabvány, területek alapján kialakított fejezetekre osztott.
Ajánlott rész: néhány fejezethez további pontok kapcsolódnak, amelyek elősegítik a szabvány alkalmazását az ellátási láncon belül. Ezek nem előírt elemek, ám megvalósításuk javasolt.
Számos fejezetekben a Mi a Jó Gyakorlat oszlopban példák mutatják, hogy egy követelménynek hogyan lehet megfelelni. Ennek célja, hogy útmutatást adjon és tisztázza az elvárásokat. Mivel a beszállító üzemek technológiái és kivitelezése változó, így ennek megfelelően nem minden esetben lehet biztosítani a követelményeknek való megfelelést. Így aztán a beszállítónak kell meghatároznia a Tesco követelményeknek való megfelelés leghatékonyabb módját és azt be kell tudnia mutatni a Tesco audit során. Az auditálás a szabvány alapján történik. A Tesco rendszeres auditokat végez a szabvány alapján és megállapítja az egyes szakaszok teljesülésének szintjét.

Specifikációk:
Az áruház által forgalmazott termékek minőségére vonatkozó standardok gyűjteménye, melynek megismerése és elsajátítása elengedhetetlen feltétele annak, hogy zöldségtermelőként képesek legyünk vevőink igényeinek megfelelő módon termelni.

- Spar, Lidl, Penny Minőségbiztosítási Rendszer elméletben
- Gyakorlatban
- Specifikációk
A másik három piaci partnerünk által megkövetelt minőségi rendszereket is szeretnénk megismertetni a termelő tagokkal. E szereplők nem fejlesztettek a Tescoéhoz hasonlatos saját minőségbiztosítási rendszert, normál esetben elfogadják a független minősítő intézetek tanúsítványait (IFS, BRC). A szövetkezet amolyan különutas stratégiával nem ezen tanúsítványok megszerzésével, hanem saját HACCP rendszerének a TESCO TPPS elemeivel való kibővítésével igyekezett olyan komplex minőségbiztosítási rendszert életre hívni, mellyel megfelelhet a fenti áruházak éves auditálásain.

Dec 11

Minőségbiztosítási továbbképzés

2015-12-11Tész telephely

Tisztelt Tagok!

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezzük előadássorozatunkat minőségbiztosítás témában, ahol létfontosságú információk birtokába juthatnak az áruházi specifikációk és vevői minőségi elvárások tekintetében. Figyelembevéve az elmúlt néhány hónap "gyalázatos" teljesítményét, azoknak is ajánlom a kurzust, akik tavaly már részt vettek a november és december hónapban zajló hat előadáson.

A második előadás összefoglalója:

- TQM vezetési filozófia és a TÉSZ
- Minőségbiztosítás áruházi szemmel
- Az áruházak által alkalmazott rendszerek

TQM vezetési filozófia:
A TQM olyan vezetési filozófia és vállalati gyakorlat, amely a szervezet céljainak érdekében a leghatékonyabb módon használja fel a szervezet rendelkezésére álló emberi és anyagi erőforrásokat. A TQM eszerint felülről, vezetői szintről kiindulva építkezik, átfogja az egész szervezet működését és nemcsak a folyamatokra terjed ki, hanem az irányításra és az erőforrásokra is. A hangsúlyt a vevői elégedettségre és a szervezeti működés folyamatos fejlesztésére helyezi. A minőség elérésének útja az állandó versenyképes helyzet biztosítása. A minőségért valamennyi alkalmazott felelős a vezetés elkötelezett irányításával és közreműködésével. A TQM nem végcél, nem utolsó állomás. Nyilvánvaló, hogy a fejlődés itt nem fog megállni, és további még fejlettebb irányzatok fognak kialakulni, és teret hódítani. A kiélezett versenyhelyzet megköveteli azt, hogy a vállalatok maguk is rákényszerüljenek arra, hogy a meglévő és alkalmazott módszereiket tovább fejlesszék.
A hosszú fejlődési folyamat alatt kialakultak a minőség szemléletével kapcsolatos lényeges változások, mely szerint:
-hagyományos szemlélet: a minőség-ellenőrzés
-korszerű minőségszemlélet: a minőségtervezés

Minőségbiztosítás áruházi szemmel:
Előtérbe kerül az élelmiszer-biztonság, a komplex minőségbiztosítás iránti igény.
A „fogyasztó központú” élelmiszertermelés és értékesítés megköveteli a vásárlók korrekt tájékoztatását, a feltüntetett minőségi kategóriák és információk garantálását. Ma a fogyasztó joggal várja el, hogy az adott cég által forgalmazott termékek, hangsúlyozottan beleértve az olcsó termékeket is, élelmiszerbiztonsági szempontból megbízhatóak legyenek. A vevők elvárják a pontos és világos tájékoztatást a termék minőségéről, tápértékéről, a termelés körülményeiről és a termék speciális tulajdonságairól. Nem elhanyagolható a termék származása sem, amely a garanciák és az image szempontjából gyakran meghatározható. A fogyasztóvédelem klasszikus eszközei, módszerei mellett az áruházláncok váltak a fogyasztói elvárások közvetítőivé. Az élelmiszer-biztonság garantálása, a minőségbiztosítás hatékonysága érdekében a beszerzési társulások megfogalmazták mindazokat az elvárásokat, szabályokat, amelyek betartását, garantálását megkövetelik a beszállító cégektől, és amelyet rendszeresen ellenőriznek.

- 1234/2007/EK tanács rendelet zöldségágazatra alkalmazandó részletes szabályokból I. melléklet a minőségre vonatkozó
forgalmazási előírások

1234/2007/EK tanácsi rendelet a zöldségágazatra alkalmazandó minőségre vonatkozó forgalmazási előírások
A fogyasztók részére frissen történő árusításra szánt zöldségágazati termékeket kizárólag akkor lehet forgalmazni, ha azok épek, egészségesek és kereskedelmi minőségűek, továbbá ha fel van tüntetve a származási ország.
Általános forgalmazási előírások értelmében megfogalmaz minőségre és érettségre vonatkozó minimumkövetelményeket, tűréshatárt és a jelölést.
A zöldségtermékek közül a fejes salátára, étkezési paprikára, illetve a paradicsomra vonatkozó forgalmazási előírás érinti a cégünket.


Az áruházak által alkalmazott rendszerek:
A minőségbiztosítás nem oldható meg egyetlen csodafegyverrel sem, azaz nincs olyan módszer, amely önmagában hatékony lenne. Mára azonban már kialakult egy összetett, több módszert és elemet kombináló eszköztár, amely képes megfelelni a szigorú és gyakran bonyolult elvárásoknak. Ma hazánkban a leggyakrabban használt és elfogadott rendszer a HACCP-rendszer (Kritikus Ellenőrzési Pontok Veszély Elemzése). Az elmúlt néhány évben széles körben elterjedt, megkövetelt és bevezetett rendszer, amely az élelmiszer-biztonsági problémák megelőzésére összpontosít. A HACCP-program bár tartalmazza a végtermék ellenőrzésére vonatkozó részeket is, elsősorban a termelés során jelentkező hibákat, hiányosságokat igyekszik feltárni, az ellenőrzések és kontrollfolyamatok segítségével, ezrét alkalmas a problémák megelőzésére. Ennek megfelelően ez a rendszer követeli meg leginkább a folyamatos karbantartást, rugalmasságot és változtatást. HACCP-rendszer annyiféle van, ahány cég és annak a folyamata. A rendszer működési sikere a folyamatok ellenőrzésének minőségén és javító, helyesbítő lépéseken múlik. Ez a minőségbiztosítási rendszer egyre inkább az alap, amelyre a többi, kiegészítő minőségbiztosítási elem épül.

Dec 10

Minőségbiztosítási továbbképzés

2015-12-10Tész telephely

Tisztelt Tagok!

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezzük előadássorozatunkat minőségbiztosítás témában, ahol létfontosságú információk birtokába juthatnak az áruházi specifikációk és vevői minőségi elvárások tekintetében. Figyelembevéve az elmúlt néhány hónap "gyalázatos" teljesítményét, azoknak is ajánlom a kurzust, akik tavaly már részt vettek a november és december hónapban zajló hat előadáson.

Az első előadás összefoglalója:

- Minőségmenedzsmentről általában
- Minőségügyi rendszerek
- Globalgap

Minőségmenedzsment:

Egy olyan összehangolt tevékenységek együttesét jelenti, amelyek egy szervezet minőségügyi kérdéseinek irányítását és vezetését hivatottak elősegíteni. Egy szervezet vezetése és irányítása a minőség vonatkozásában azt jelenti, hogy meg kell határozni a minőségpolitikát, a minőségügyi célokat, a minőségtervet, az erőforrások allokációját, a minőség ellenőrzését, a biztosítását és a folyamatos fejlesztését.

Minőségügyi rendszerek:

Az előírás rendszerek, szabványok segítenek abban, hogy az összehangolatlanul funkcionáló rendszerelemek egységes logikai rend szerint kezdjenek el működni, kiküszöbölve ezzel a minőség ingadozását.
Elsődleges cél a tevékenységek összehangolása.
Cél: a minőségügyi rendszer a tágabb termelési láncra, és a hibamegelőzésére fókuszáljon
Alkalmazott módszerei: a minőségügyi projektek és rendszerek
A minőségügyi szakember feladata: a minőség tervezése, minőségi programok vezetése és a minőségi rendszer folyamatos értékelése.
Minden részleg felelős a minőségért.
Fontos, hogy a minőség kiterjed a vállalkozások majdnem egész szervezeti felépítésére, a minőségért már nem csak egy szervezeti egység a felelős, hanem azok együttműködésének eredményeként jön létre. A minőség a vevői elégedettség szinonimájaként említhető.
Az érintetteknek egyfajta rendszerszemléletet ad a minőségirányítási szemlélet azonos alapokra helyezése. Továbbá egymás mellett és/vagy egymásra épülve kell alkalmaznunk a szabványkövetelmények alapján működő minőségügyi rendszereinket.

GlobalGap: a jó mezőgazdasági gyakorlat bizonyítása

A GlobalGap az Európai Kiskereskedők Egyesülete által létrehozott élelmiszerbiztonsági és minőségirányítási szabvány, amely a frissen fogyasztható, illetve a feldolgozatlan mezőgazdasági termékek előállításának szabályozására, ezen területek nemzetközi tanúsítására alkalmazható.
A Jó Mezőgazdasági Gyakorlaton (GAP=Good Agriculture Practice) alapul, melynek lényege a termelő gazdaságában az elérhető legjobb technológiák alkalmazása és a fenntartható mezőgazdaság követelményeinek megfelelő élelmiszer-előállítás támogatása.
A GlobalGap a tanúsított termék teljes mezőgazdasági termelési folyamatát lefedi, még az ültetést megelőzően, egészen a feldolgozatlan végtermékig.

Dec 01

Szaktanácsadási nap december

2015-12-01Tész telephely

Minden hónap első keddjén a TÉSZ telephelyén szaktanácsadási napot tartunk, ahol növényvédelmi, növénytermesztési, pénzügyi és jogi tanácsadóink térítésmentesen állnak regisztrált tagjaink rendelkezésére. A tanácsadás ideje 9:00-18:00-ig tart.

Kérjük tagjainkat, hogy szaktanácsadóinkkal előzetesen egyeztessenek időpontot a megadott tanácsadási napokon belül.

Minden kedves partnerünket várjuk!

Nov 03

Szaktanácsadási nap november

2015-11-03Tész telephely

Minden hónap első keddjén a TÉSZ telephelyén szaktanácsadási napot tartunk, ahol növényvédelmi, növénytermesztési, pénzügyi és jogi tanácsadóink térítésmentesen állnak regisztrált tagjaink rendelkezésére. A tanácsadás ideje 9:00-18:00-ig tart.

Kérjük tagjainkat, hogy szaktanácsadóinkkal előzetesen egyeztessenek időpontot a megadott tanácsadási napokon belül.

Minden kedves partnerünket várjuk!

Oct 28

Minőségbiztosítási továbbképzés

2015-10-28egyeztetés alatt

Tisztelt Tagok!

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezzük előadássorozatunkat minőségbiztosítás témában, ahol létfontosságú információk birtokába juthatnak az áruházi specifikációk és vevői minőségi elvárások tekintetében. Figyelembevéve az elmúlt néhány hónap "gyalázatos" teljesítményét, azoknak is ajánlom a kurzust, akik tavaly már részt vettek a november és december hónapban zajló hat előadáson. Jelentkezni a forraskertesz@invitel.hu-n lehet.

Oct 06

Szaktanácsadási nap október

2015-10-06Tész telephely

Minden hónap első keddjén a TÉSZ telephelyén szaktanácsadási napot tartunk, ahol növényvédelmi, növénytermesztési, pénzügyi és jogi tanácsadóink térítésmentesen állnak regisztrált tagjaink rendelkezésére. A tanácsadás ideje 9:00-18:00-ig tart.

Kérjük tagjainkat, hogy szaktanácsadóinkkal előzetesen egyeztessenek időpontot a megadott tanácsadási napokon belül.

Minden kedves partnerünket várjuk!

Sep 21

Közgyűlés

2015-09-21Tész telephely

Tisztelt Tagok!

Szövetkezetünk 2015. október 22-én 18:00-kor tartja soron következő közgyűlését.
Napirendi pontok:
1, működési program módosításának elfogadása;
2, egyesülés (összeolvadás) kimondása, átalakulási dokumentumok elfogadása.

Megjelenésére feltétlen számítunk.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban a megjelentek számára tekintettel nem lesz határozatképes, úgy a megismételt taggyűlés megtartására 2015. október 22-én 19:00-kor kerül sor, ugyanazon helyen és változatlan napirendi pontokkal.

Üdvözlettel,

Kószó István
Elnök

Sep 01

Szaktanácsadási nap szeptember

2015-09-01Tész telephely

Minden hónap első keddjén a TÉSZ telephelyén szaktanácsadási napot tartunk, ahol növényvédelmi, növénytermesztési, pénzügyi és jogi tanácsadóink térítésmentesen állnak regisztrált tagjaink rendelkezésére. A tanácsadás ideje 9:00-18:00-ig tart.

Kérjük tagjainkat, hogy szaktanácsadóinkkal előzetesen egyeztessenek időpontot a megadott tanácsadási napokon belül.

Minden kedves parterünket várjuk!

Aug 10

Közgyűlés

2015-08-10Tész telephely

Tisztelt Tagok!

Szövetkezetünk 2015. szeptember 14. napján 09:30-kor közgyűlést tart.
Napirendi pont:
1, egyesülés (összeolvadás) elhatározása

Megjelenésére feltétlen számítunk!

Üdvözlettel,

Kószó István
Elnök

Aug 04

Szaktanácsadási nap augusztus

2015-08-04Tész telephely

Minden hónap első keddjén a TÉSZ telephelyén szaktanácsadási napot tartunk, ahol növényvédelmi, növénytermesztési, pénzügyi és jogi tanácsadóink térítésmentesen állnak regisztrált tagjaink rendelkezésére. A tanácsadás ideje 9:00-18:00-ig tart.

Kérjük tagjainkat, hogy szaktanácsadóinkal előzetesen egyeztessenek időpontot a megadott tanácsadási napokon belül.

Minden kedves parterünket várjuk!

Jul 07

Szaktanácsadási nap július

2015-07-07Tész telephely

Minden hónap első keddjén a TÉSZ telephelyén szaktanácsadási napot tartunk, ahol növényvédelmi, növénytermesztési, pénzügyi és jogi tanácsadóink térítésmentesen állnak regisztrált tagjaink rendelkezésére. A tanácsadás ideje 9:00-18:00-ig tart.

Kérjük tagjainkat, hogy szaktanácsadóinkal előzetesen egyeztessenek időpontot a megadott tanácsadási napokon belül.

Minden kedves parterünket várjuk!

Jun 02

Szaktanácsadási nap június

2015-06-02Tész telephely

Minden hónap első keddjén a TÉSZ telephelyén szaktanácsadási napot tartunk, ahol növényvédelmi, növénytermesztési, pénzügyi és jogi tanácsadóink térítésmentesen állnak regisztrált tagjaink rendelkezésére. A tanácsadás ideje 9:00-18:00-ig tart.

Kérjük tagjainkat, hogy szaktanácsadóinkal előzetesen egyeztessenek időpontot a megadott tanácsadási napokon belül.

Minden kedves parterünket várjuk!

May 05

Szaktanácsadási nap május

2015-05-05Tész telephely

Minden hónap első keddjén a TÉSZ telephelyén szaktanácsadási napot tartunk, ahol növényvédelmi, növénytermesztési, pénzügyi és jogi tanácsadóink térítésmentesen állnak regisztrált tagjaink rendelkezésére. A tanácsadás ideje 9:00-18:00-ig tart.

Kérjük tagjainkat, hogy szaktanácsadóinkal előzetesen egyeztessenek időpontot a megadott tanácsadási napokon belül.

Minden kedves parterünket várjuk!

May 04

Közgyűlés

2015-05-04Tész telephely

Meghívó!

Tisztelt Tagok!

Szövetkezetünk 2015.05.29-én 10:00-kor tartja mérlegelfogadó közgyűlését.
Napirendi pontok:
1, könyvvizsgáló megbízatásának meghoszabbítása, társasági szerződés módosítása, a szövetkezet 2014. évi beszámolójának és mérlegének megtárgyalása és elfogadása.
2, működési program módosítás bemutatása
3, egyebek

Megjelenésükre számítunk.

Üdvözlettel,

Kószó István
elnök

Apr 07

Szaktanácsadási nap április

2015-04-07Tész telephely

Minden hónap első keddjén a TÉSZ telephelyén szaktanácsadási napot tartunk, ahol növényvédelmi, növénytermesztési, pénzügyi és jogi tanácsadóink térítésmentesen állnak regisztrált tagjaink rendelkezésére. A tanácsadás ideje 9:00-18:00-ig tart.

Kérjük tagjainkat, hogy szaktanácsadóinkal előzetesen egyeztessenek időpontot a megadott tanácsadási napokon belül.

Minden kedves parterünket várjuk!

Mar 03

Szaktanácsadási nap március

2015-03-03TÉSZ telephely

Minden hónap első keddjén a TÉSZ telephelyén szaktanácsadási napot tartunk, ahol növényvédelmi, növénytermesztési, pénzügyi és jogi tanácsadóink térítésmentesen állnak regisztrált tagjaink rendelkezésére. A tanácsadás ideje 9:00-18:00-ig tart.

Kérjük tagjainkat, hogy szaktanácsadóinkal előzetesen egyeztessenek időpontot a megadott tanácsadási napokon belül.

Minden kedves parterünket várjuk!

Feb 03

Szaktanácsadási nap február

2015-02-03Tész iroda

Minden hónap első Keddjén a TÉSZ telephelyén szaktanácsadási napot tartunk, ahol növényvédelmi, növnytermesztési, pénzügyi és jogi tanácsadóink térítésmentesen állnak regisztrált tagjaink rendelkezésére. A tanácsadás ideje 9:00-18:00-ig tart.

Kérjük tagjainkat, hogy szaktanácsadóinkal előzetesen egyeztessenek időpontot a megadott tanácsadási napokon belül.

Minden kedves parterünket várjuk!